ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 року

На засіданні 13 сесії районної ради 7 скликання від 27.07.2017 року начальником фінансового управління райдержадміністрації Бабій Т.В. прозвітовано щодо виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року:

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської районної державної адміністрації представляє інформацію про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року.

В структурі доходів загального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року надходження власних і закріплених доходів становить 23%, дотації з Державного бюджету 5,8%, субвенції з Державного, обласного, міського та сільських бюджетів 71,2%.

Надходження субвенцій з Державного бюджету за січень-квітень 2017 року на 37,0 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком і становить 164,9 млн.грн. Додаткова дотація з Державного бюджету за І півріччя 2017 року надійшла в обсязі 13,7 млн.грн., що на 10,4 млн.грн. більше надходжень 2016 року.

План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету до уточнених показників, затверджених районною радою на І півріччя 2017 року виконаний на 114,4%, що становить  53,6 млн.грн. Надходження за І півріччя 2017 року більші за аналогічний період 2016 року на 9,4 млн. грн.

Перевиконання обсягу власних та закріплених доходів обумовлено не тільки підвищенням мінімальної заробітної плати, а і легалізацією робочих місць. Крім того, до районного бюджету вперше надійшов ПДФО із дивідендів в сумі 1083,2 тис.грн., який був перерахований ТОВ «Південна Біопаливна компанія». В минулому році таких перерахувань не було.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб становить – 53,3 млн.грн., що становить 99,4% в структурі власних доходів. Надходження податку на доходи фізичних осіб за І півріччя 2017 року в 3 рази більше надходжень за 2015 рік і на 9,4 млн.грн. більше надходжень минулого року.

З 8 податків та зборів районного бюджету планові показники за  І півріччя 2017 року виконані таким чином:

– податок на доходи фізичних осіб – 114,3% (53,3 млн. грн.);

– податок на прибуток підприємств – 182,8% (63,9 тис. грн.);

– частина чистого прибутку комунальних підприємств – зверх 100% (32,8 тис. грн.);

– надходження від орендної плати за користування комунальним майном – 99,3% (9,9 тис. грн.);

– адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 131.9% (191,2 тис. грн.);

– плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації на  нерухоме майно –  зверх 100% (2,4 тис. грн.);

– адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – 121,9% (25,6 тис. грн.);

– інших надходжень до районного бюджету надійшло – 0,5 тис.грн.

За І півріччя одержано з Державного бюджету освітньої субвенції на суму 54,9 млн. грн., медичної субвенції на суму 22,2 млн.грн.

Крім того до районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми в розмірі 31,0 млн.грн., що становить 99,7% до уточнених планових показників;

– на виплату пільг та субсидій на суму 55,8 млн. грн., що становить 91,2% до планових призначень;

  • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 303,5 тис. грн.;
  • на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 437,0 тис.грн.;
  • на лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет – 102,2 тис.грн.;
  • на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів – 246,5 тис.грн. (на проведення виборів до Кунківської об’єднаної територіальної громади.

Інших субвенцій з обласного бюджету в районний бюджет надійшло в сумі 189,8 тис.грн., в тому числі:

– на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 29,2 тис.грн.;

– на поховання учасників бойових дій в сумі – 2,6 тис.грн.;

– на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автотранспорту інвалідам І групи – 5,7 тис.грн;

– на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування – 152,4 тис. грн.

До районного бюджету надійшли кошти субвенцій з сільських та міського бюджетів в обсязі 1,6 млн. грн.. Кошти спрямувались на утримання закладів освіти, культури, охорони здоров’я, трудового архіву.

Всього надходження загального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року становили 234,0 млн.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року надійшло доходів в сумі 2,9 млн.грн., виконання становило 132,9% до уточнених призначень.

Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі 2,3 млн.грн. З них: платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров’я, освіти, культури, спортшколи складають 947,8 тис.грн., інші джерела – 1338,7 тис.грн. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться благодійні внески, дарунки в сумі 958,4 тис.грн. та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень в сумі 380,3 тис.грн.

Інша субвенція отримана в сумі 648,4 тис. грн. з сільських бюджетів на фінансування бюджетних установ.

Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року становили 236,9 млн.грн.

Бюджети сільських рад за І півріччя 2017 року отримали власних і закріплених доходів в сумі 14,9 млн.грн., що становить 130,1% до уточнених річних призначень. Всі сільські ради виконали уточнені планові показники за січень – червень 2017 року. Надходження власних та закріплених доходах по сільських бюджетах на 4,2 млн.грн. більші, в порівнянні з надходженнями за І півріччя минулого року. Бюджет міської ради виконаний на 138,2%, що становить 29,8 млн. грн. Надходження по міській раді більше надходжень минулого року на            8,2 млн.грн.

Видатки: За I півріччя 2017 року із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 229,4 млн.грн., що становить 90,6% уточнених призначень. Видатки загального фонду районного бюджету за січень-червень 2017 року більше обсягу видітків 2015 року за аналогічний період на 119,4 млн.грн., а в порівнянні з минулим роком на 70,0 млн.грн.

В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки з районного бюджету на захищенні видатки здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

Так, за звітний період з районного бюджету на фінансування захищених видатків було спрямовано коштів на суму 191,3 млн.грн., що становить 83,3% в структурі видатків районного бюджету.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано коштів в сумі 84,0 млн.грн., на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування закладами освіти та ЦРЛ було спрямовано коштів в сумі 1,9 млн.грн., на розрахунки за енергоносії – 7,8 млн.грн., на соціальні виплати населенню 88,5 млн.грн.

Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

Видатки загального фонду районного бюджету за I півріччя  2017 року більші обсягу видатків за відповідний період минулого року на суму 70,4 млн.грн.

З районного бюджету, крім фінансування першочергових видатків, здійснювалось фінансування і незахищених видатків. Так, на фінансування незахищених статей за І півріччя було спрямовано коштів в сумі 38,3 млн.грн. що становить 16,7% в структурі видатків.

В структурі видатків районного бюджету видатки на соціальний захист становить 40,5%, освіту 36,3%, охорону здоров’я 13%, культуру 3,5%, спорт 0,8%, апарат управління 0,3%, інші 4,1%.

В І півріччі 2017 року на утримання освітянських закладів було спрямовано коштів в сумі 83,2 млн.грн., що на 35,0 млн.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. (слайд №9)

На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів в сумі 29,9 млн.грн., що на 8,8 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком.

На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 729,2 тис. грн., що на 56,9 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 11,2 млн.грн., що на 4,1 млн.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На фінансування заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 1,9 млн.грн., що на 68,9 % більше порівняно з аналогічним періодом.

На фінансування установ та заходів соціального забезпечення, які фінансуються з районного бюджету було використано коштів в сумі 5,6 млн.грн., що на 78% більше в порівнянні з 2016 роком.

На фінансування оздоровлення  дітей було спрямовано коштів в обсязі 748,4 тис.грн., що на 186,5 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

Протягом звітного періоду з районного бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 6,5 млн. грн.. Видатки по спеціальному фонду були  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, а також за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Видатки були спрямовані на проведення капітального ремонту установ освіти, культури, спорту та на придбання комп’ютерної техніки, шкільних автобусів.

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом I півріччя 2017 року прослідковується динаміка збільшення обсягу видатків на соціально-культурну сферу району.

Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі квартального звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на 1 липня 2017 року Управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку