ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

Інформація начальника фінансового управління районної державної адмінісрації Бабій Тетяни Владиславівни про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017року:

Шановна президія! Шановні депутати та запрошені!

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської районної державної адміністрації представляє інформацію про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.

В структурі доходів загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2017 року надходження власних і закріплених доходів становить 22,7%, дотації з Державного бюджету 5,1 %, субвенції з Державного бюджету 71,6%, обласного, міського та сільських бюджетів 0,6%.

Надходження субвенцій з Державного бюджету за січень-вересень 2017 року на 84,9 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком і становить 285,3 млн.грн. Додаткова дотація з Державного бюджету за  3 квартали 2017 року надійшла в обсязі 20,5 млн.грн., що на 15,7 млн.грн. більше надходжень 2016 року.

План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету до уточнених показників, затверджених районною радою на 9 місяців 2017 року виконаний на 107,6%, що становить 90,3 млн.грн. Надходження за 9 місяців 2017 року більші за аналогічний період 2016 року на 82,0 млн. грн.

З 8 податків та зборів районного бюджету планові показники за 9 місяців 2017 року виконані таким чином:

– податок на доходи фізичних осіб – 107,6% (89,9 млн. грн.);

– податок на прибуток підприємств – 114,7% (74,6 тис. грн.);

– частина чистого прибутку комунальних підприємств – зверх 100% (43,2 тис. грн.);

– надходження від орендної плати за користування комунальним майном – 88,2% (15,9 тис. грн.);

– адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 110.9% (282,4 тис. грн.);

– плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації на  нерухоме майно –  зверх 100% (4,1 тис. грн.);

– адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – 102,1% (38,8 тис. грн.);

– інших надходжень до районного бюджету надійшло – 0,5 тис.грн.

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб.

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб в районі є ТОВ ПК «Зоря Поділля» (14,8 млн.грн.), ЗАТ «Зернопродукт МХП» (8,2 млн.грн.), філія управління магістральних газопроводів (3,4 млн.грн.), ДП «Гайсинське лісове господарство» (2,0 млн.грн.), в/ч 1619 (17,6 млн.грн.), ТОВ «Південна біопаливна компанія» (1,7 млн.грн.), управління освіти, фізичної культури та спорту (7,7 млн.грн.).

На перевиконання обсягу податку на доходи фізичних осіб вплинули заходи, здійснені спільно із Гайсинською об’єднаною державною податковою інспекцією та районною державною адміністрацією; щодо легалізації робочих місць, детінізації трудових відносин та залучення громадян до декларування. За рахунок проведення заходів мобілізовано додаткових надходжень на суму 3,2 млн.грн.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб становить – 89,9 млн.грн., що становить 99,5% в структурі власних доходів. Надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2017 року в 2,3 рази більше надходжень за 2015 рік і на 16,0 млн.грн. більше надходжень минулого року.

За січень-вересень одержано з Державного бюджету освітньої субвенції на суму 68,3 млн. грн., медичної субвенції на суму 33,3 млн.грн.

Крім того, до районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми в розмірі 46,7 млн.грн., що становить 98,7% до уточнених планових показників;

– на виплату пільг та субсидій на суму 134,3 млн. грн., що становить 98,6% до планових призначень;

– на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 866,9 тис. грн.;

– на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1305,0 тис.грн.;

– на лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет – 189,7 тис.грн.;

– на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів – 267,5 тис.грн. (на проведення виборів до Кунківської об’єднаної територіальної громади.

Інших субвенцій з обласного бюджету в районний бюджет надійшло в сумі 273,8 тис.грн., в тому числі:

– на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 46,6 тис.грн.;

– на поховання учасників бойових дій в сумі – 3,0 тис.грн.;

– на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автотранспорту інвалідам І групи – 8,4 тис.грн.;

– на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування – 191,8 тис. грн.;

– на відзначення переможців 14 обласного конкурсу проектів територіальних громад – 23,9 тис.грн.

До районного бюджету надійшли кошти субвенцій з сільських та міського бюджетів в обсязі 2,2 млн. грн.. Кошти спрямувались на утримання закладів освіти, культури, охорони здоров’я, трудового архіву.

Всього надходження загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2017 року становили 398,7 млн.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за січень-вересень 2017 року надійшло доходів в сумі 9,8 млн.грн., виконання становило 147,6% до уточнених призначень.

Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі 5,9 млн.грн. З них: платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров’я, освіти, культури, спортшколи складають 1,4 млн.грн., інші джерела – 4,5 млн.грн. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться благодійні внески, дарунки в сумі 2145,3 тис.грн. та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень в сумі 2375,5 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місяцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла в сумі 2,4 млн.грн.

З обласного бюджету отримано субвенції на відзначення переможців 14 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад в сумі 1,2 млн.грн. (1267,782, тис.грн.).

З сільських бюджетів була надана субвенція на співфінансування капітальних видатків сільських бюджетних закладів на суму 1,3 млн.грн.

Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2017 року становили 408,2 млн.грн.

Бюджети сільських рад за 9 місяців 2017 року отримали власних і закріплених доходів в сумі 24,4 млн.грн., що становить 115,9% до уточнених річних призначень. Всі сільські ради виконали уточнені планові показники за січень – вересень 2017 року. Надходження власних та закріплених доходах по сільських бюджетах на 4,2 млн.грн. більші, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців минулого року.

Видатки. За 9 місяців 2017 року із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 376,1 млн.грн., що становить 93,7% уточнених призначень. Видатки загального фонду районного бюджету за січень-вересень 2017 року більше обсягу видатків 2015 року за аналогічний період на 214,2 млн.грн., а в порівнянні з минулим роком на 126,5 млн.грн.

В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки з районного бюджету на захищенні видатки здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

Так, за звітний період з районного бюджету на фінансування захищених видатків було спрямовано коштів на суму 318,1 млн.грн., що становить 84,6% в структурі видатків районного бюджету.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано коштів в сумі 109,1 млн.грн., на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування закладами освіти та ЦРЛ було спрямовано коштів в сумі 2,4 млн.грн., на розрахунки за енергоносії – 9,2 млн.грн., на соціальні виплати населенню 183,6 млн.грн.

Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

З районного бюджету, крім фінансування першочергових видатків, здійснювалось фінансування і незахищених видатків. Так, на фінансування незахищених статей за січень-вересень було спрямовано коштів в сумі 58,3 млн.грн. що становить 15,5% в структурі видатків.

В структурі видатків районного бюджету видатки на соціальний захист становить 50,5%, освіту 27,9%, охорону здоров’я 12,1%, культуру 4,7%, спорт 0,7%, апарат управління 0,3%, інші 3,8%.

В 9 місяців 2017 року на утримання освітянських закладів було спрямовано коштів в сумі 104,8 млн.грн., що на 38,5 млн.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів в сумі 45,7 млн.грн., що на 13,4 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком.

На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 1,3 млн.грн., що на 280,0 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 17,6 млн.грн., що на  7,1 млн.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На фінансування заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 2,5 млн.грн., що на 1,0 млн.грн. більше порівняно з аналогічним періодом.

На фінансування установ та заходів соціального забезпечення, які фінансуються з районного бюджету було використано коштів в сумі 9,5 млн.грн., що на 69,6% більше в порівнянні з 2016 роком.

На фінансування оздоровлення  дітей було спрямовано коштів в обсязі 748,4 тис. грн., що на 186,5 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

Протягом звітного періоду з районного бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 21,4 млн. грн.. Видатки по спеціальному фонду були  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, а також за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Видатки були спрямовані на проведення капітального ремонту установ освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та на придбання комп’ютерної техніки, шкільних автобусів, придбання медобладнання та інших основних засобів.

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом 9 місяців 2017 року прослідковується динаміка збільшення обсягу видатків на соціально-культурну сферу району.

Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на 1 жовтня 2017 року Управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку