ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 року

На 8 сесії районної ради начальник фінансового управління районної державної адміністрації Бабій Тетяна Владиславівна ознайомила депутатів районної ради із показниками виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року:

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської районної державної адміністрації представляє інформацію про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року. Звіт про виконання бюджету району був успішно зданий фінансовим управлінням в Департаменті фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 28.10.2016 року.

Виконання бюджету в 2016 році відбувається в умовах зміни Податкового та Бюджетного кодексів України.

В структурі доходів загального фонду за 9 місяців 2016 року надходження власних і закріплених доходів становить 26,2%, дотації з Державного бюджету 1,7%, субвенції з Державного, обласного, міського та сільських бюджетів 72,1%.

План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету до уточнених показників, затверджених районною радою на 9 місяців 2016 року виконаний на 119,3%, що становить 74301,2 тис. грн.. Надходження за 9 місяців 2016 року більші за аналогічний період 2015 року на 36,1 млн. грн..

По податку на доходи фізичних осіб, який є основним бюджетоутворюючим податком (більше 57% доходів загального фонду) надійшло до бюджету району за 9 місяців 73,9 млн.грн., що становить 118,9% до показників затверджених районною радою.

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб в районі є ТОВ ПК «Зоря Поділля» (11,4 млн.грн.), ЗАТ «Зернопродукт МХП» (5,6 млн. грн.), в/ч 4050 (1619) (25,1 млн.грн.). По податку на доходи фізичних осіб темп росту фактичних надходжень за січень – вересень поточного року до відповідного періоду минулого року становить 94%, а до 2014 року 152%.

З 5 податків та зборів районного бюджету планові показники за  9 місяців 2016 року виконані таким чином:

– податок на доходи фізичних осіб – 118,9% ;

– частина чистого прибутку комунальних підприємств – 128%;

– надходження від орендної плати за користування комунальним майном – зверх 100%;

– податок на прибуток підприємств – 75,6%;

– інших надходжень до районного бюджету не надходило.

Дотація вирівнювання, що одержується з Державного бюджету надійшла в розмірі 100%, що становить 4,8 млн.грн..

За 9 місяців одержано освітньої субвенції на суму 54,5 млн.грн., медичної субвенції на суму 26,0 млн.грн.

За 9 місяців 2016 року районний бюджет отримав субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми в розмірі 42,4 млн.грн., що становить 100% до уточнених планових показників;

– на виплату пільг та субсидій на суму 77,5 млн.грн., що становить 100% до планових призначень.

Інших субвенцій з обласного бюджету в районний бюджет надійшло в сумі 256,9 тис.грн., в тому числі:

– на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 47,1 тис.грн.;

– на поховання учасників бойових дій в сумі – 1,2 тис.грн.;

– на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування інваліда І групи – 11,8 тис.грн.;

– на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування – 81,5 тис. грн.;

– на відзначення переможців 13 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад («Обігріємо теплом, обгорнемо добром» с.Губник) – 67,0 тис.грн.

Крім того, до районного бюджету надійшли кошти субвенцій з сільських та міського бюджетів в обсязі 1621,5 тис. грн.. Кошти спрямувались на утримання закладів освіти, культури, охорони здоров’я.

З Державного бюджету було отримано субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій в сумі 2651,8 тис. грн., з яких передано до сільських бюджетів 129,6 тис. грн..

Всього надходження загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року становили 283873,3 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло доходів в сумі 7319,7 тис.грн. виконання становило 70% до уточнених призначень.

Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі 4044,0 тис.грн. З них: платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров’я, освіти, культури, спортшколи складають  1245,5 тис.грн., інші джерела – 2798,5 тис.грн. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться благодійні внески, дарунки в сумі 1841,2 тис.грн. та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень в сумі 957,3 тис.грн.

Інша субвенція отримана в сумі 2775,7 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету переможцям 13 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад: 60,0 тис. грн. – с.Куна «Тепло і затишок – здорові діти», 70,0 тис. грн. – с.Степашки «Реалізація першочергових заходів з енергозбереження будівлі СЗШ І-ІІІ ст.»,  14,4 тис. грн. – м.Гайсин «Покращеня матеріально-технічного та бібліотечно-інформаційного середовища в Гайсинській районній бібліотеці» та з сільських та міського бюджетів на фінансування бюджетних установ в сумі 2631,3 тис. грн..

Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року становили 291193,0 тис.грн.

Бюджети сільських рад за 9 місяців 2016 року отримали власних і закріплених доходів в сумі 20152,1 тис.грн., що становить 119,8% до уточнених річних призначень. Всі сільські ради виконали уточнені планові показники за 9 місяців 2016 року. Надходження власних та закріплених доходах по сільських бюджетах на 6359,2 тис.грн. більші, в порівнянні з надходженнями за аналогічний період минулого року. Крім того, 3 сільських ради (Жерденівська, Кунянська, Митківська) виконали річні планові показники. Бюджет міської ради виконаний на 112,6%, що становить 34795,6 тис. грн..

За 9 місяців 2016 року із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 249,6 млн.грн., що становить 95,2% уточнених призначень. Видатки загального фонду районного бюджету за 9 місяців   2016 року більші обсягу видатків за відповідний період минулого року на суму 87,7 млн.грн.. В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки з районного бюджету на захищенні видатки здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

Так, за звітний період з районного бюджету на фінансування захищених видатків було спрямовано коштів на суму 226,6 млн.грн., що становить 90,8% в структурі видатків районного бюджету.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 92,2 млн.грн., на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування закладами освіти та ЦРЛ було спрямовано коштів в сумі 2,1 млн.грн., на розрахунки за енергоносії – 9,4 млн.грн., на соціальні виплати населенню 122,1 млн.грн.

Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

З районного бюджету, крім фінансування першочергових видатків, здійснювалось фінансування і незахищених видатків. Так, на фінансування незахищених статей за 9 місяців було спрямовано коштів в сумі 23,1 млн.грн., що становить 9,3% в структурі видатків.

За 9 місяців 2016 року на утримання освітянських закладів було спрямовано коштів в сумі 66,3 млн.грн., що на 5,5 млн.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів в сумі 32,3 млн.грн., що на 22,8 млн. грн. більше в порівнянні з минулим роком і становить 95% до планових асигнувань.

На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 1,020 млн.грн., що становить 97,5% до планових призначень на  9 місяців.

На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 10,5 млн.грн., що на  1,8 млн.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На фінансування заходів по фізкультурі та спорту,  утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 1,5 млн.грн., що на 0,568 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом і становить 92,2%.

На фінансування установ та заходів по соціальному забезпеченню, які фінансуються з районного бюджету було використано коштів в сумі 5,1 млн.грн., що на 1,6 млн.грн. більше, в порівнянні з 2015 роком.

На фінансування оздоровлення  дітей було спрямовано коштів в обсязі 591,7 тис. грн., що на 244,3 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.

На надання фінансової підтримки засобам масової інформації було спрямовано коштів в сумі 199,6 тис.грн., що на 77,1 тис. грн. більше проти минулого року.

Протягом звітного періоду з районного бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 18,9 млн.грн.. Видатки по спеціальному фонду були  проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, а також за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Видатки були спрямовані на проведення капітального ремонту установ, придбання основних засобів.

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом 9 місяців 2016 року прослідковується динаміка збільшення обсягу видатків на соціально-культурну сферу району.

Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі квартального звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на 1 жовтня 2016 року Управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

Проект рішення був обговорений на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку