ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2016 РІК

Відповідно до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 16.02.2017 року взято до уваги дововідь начальника фінансового управління райдержадміністрації Бабій Т.В. та затверджено Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік.

Доповідь начальника фінансового управління райдержадміністрації Бабій Т.В.:

На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України річний звіт про виконання районного бюджету був наданий на розгляд постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, в строки передбачені законодавством, тобто на протязі 2 місяців після завершення бюджетного періоду.

Обсяг доходів загального фонду за 2016 рік становить 387,2 млн.грн.

В структурі (слайд №1) доходів загального фонду надходження власних і закріплених доходів становить 26,4%, дотації з Державного бюджету 1,8 %, субвенції з Державного бюджету та місцевих бюджетів 71,8 %.

План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету, до уточнених показників, затверджених районною радою за 2016 рік виконаний на 111,7%, що становить 102,3 млн.грн. Надходження (слайд №2)  за 2016 рік більші надходжень 2015 року на 42,2 млн.грн., а в порівнянні з 2014 роком на 73,6 млн.грн.

З 5 основних податків та зборів районного бюджету уточнені планові показники за 2016 рік виконані таким чином:

– податок на доходи фізичних осіб – 111,7%, що становить 101,8 млн.грн., надходження 2016 року перевищують надходження 2015 року на 41,9 млн.грн.;

– частині чистого прибутку комунальних підприємств – 99,4%, що становить 40,8 тис.грн.;

– надходження від орендної плати за користування комунальним майном – зверх 100%, що становить 30,5 тис.грн.;

– податок на прибуток підприємств – 83,6% або 88,7 тис.грн.;

– адміністративний збір – 148,9%, що становить 308,0 тис.грн..

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення районного бюджету. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 41,8 млн.грн., майже в 1,7 рази.

На збільшення обсягу надходження податку позитивно вплинуло підвищення розмірів мінімальної заробітної плати. Так, з 1 січня 2016 року – 1378 грн., з 1 травня – 1450,грн., з 1 грудня – 1600 грн.. крім того збільшилась ставка оподаткування податку з 15% до 18%.

Найбільші бюджетоутворюючі підприємства по сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб в контингенті являються:

  • ТОВ «Зоря Поділля» в сумі 29,0 млн.грн. із заробітної плати та за оренду невитребованих земельних паїв;
  • в/ч А1619 в сумі 51,4 млн.грн.;
  • управління освіти, фізичної культури та спорту – 8,7 млн.грн.

Дотація вирівнювання та стабілізаційна дотація, що одержуються з Державного бюджету надійшли в розмірі 100,0% становили  6,8 млн. грн.

За 2016 рік районний бюджет отримав (слайд №3) субвенції з Державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми в сумі 58,3 млн.грн., що становить 21% в структурі субвенцій, пільг та субсидій населенню на суму 105,0 млн.грн., що становить  37,8 % в структурі субвенцій.

Освітня субвенція надійшла в повному обсязі і становить 71,9 млн.грн. Медична субвенція також була одержана в повному обсязі, що становить 35,4 млн.грн.

З державного бюджету була одержана субвенція на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО в сумі 839,0 тис.грн.;

Вперше в 2016 році до районного бюджету надійшла субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в сумі 4,5 млн.грн. (кошти були спрямовані на будівництво доріг, благоустрій населених пунктів, заміну вікон в школах району, реконструкцію парку культури та міського стадіону). До сільських бюджетів було перераховано коштів на суму 2,3 млн.грн.

З обласного бюджету було одержано коштів в сумі 0,4 млн.грн.. Кошти були спрямовані на поховання учасників бойових дій  (2,3 тис.грн.); на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (59,2 тис.грн.); на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автотранспорту інвалідам І чи ІІ групи (15,9 тис.грн.); на виплати за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах (200,7 тис.грн.); на здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасника АТО та їх дітей (43,5 тис.грн.). З обласного бюджету було профінансовано Губницьку сільську раду, як переможця 13 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (67,0 тис.грн.).

Кошти з міського та сільських бюджетів в сумі 1,7 млн.грн. були спрямовані на співфінансування бюджетних установ, які розташовані на території місцевих рад.

Так, за рахунок субвенції з сільських рад було забезпечено співфінансування ремонтних робіт в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх закладах, придбання предметів і матеріалів для сільських закладів охорони здоров’я, сільських будинків культури та клубів, забезпечено діяльність трудового архіву, забезпечено утримання соціальних працівників в РЦСССДМ, які надають послуги в сільській місцевості, а також утримання інструкторів по спорту.

До спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік  надійшло доходів в сумі 8965,7 тис.грн. виконання становило 74,8 % до уточнених призначень (невиконання обумовлено тим, що надходження батьківської плати за утримання дітей в дошкільних закладах освіти м.Гайсина було передано міській раді, а планові показники залишились на районному бюджеті).

Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі 6055,3 тис.грн. З них: платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров’я, освіти, культури, спортшколи складають 1817,7 тис.грн., інші джерела – 4237,5 тис.грн.. Так, батьківська плата за утримання дітей в сільських дошкільних закладах району надійшла в сумі 364,1 тис.грн., батьківська плата за утримання дітей в школі-інтернат – 48,8 тис.грн., батьківська плата за навчання дітей в музичній школі надійшла в обсязі 209,8 тис.грн.. За надання медичних послуг центральна районна лікарня одержала коштів на суму 925,0 тис.грн. За оренду майна освітянських закладів було одержано коштів в сумі 19,2 тис.грн., культурно-мистецьких закладів в сумі 107,7 тис.грн. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться благодійні внески, дарунки в сумі 2643,9 тис.грн. та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень в сумі 1255,7 тис.грн.. Найбільше благодійної допомоги отримано районним відділом освіти в сумі  2201,9 тис.грн. (продукти харчування, основні засоби, товарно-матеріальні цінності). Кошти на виконання окремих доручень – це   перерахування  75% від розміру пенсії на утримання одиноких та пристарілих людей, які проживають в відділенні постійного проживання «Надія» територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та  одиноких непрацездатних громадян. Кошти надійшли в обсязі 324,6 тис.грн.

Інша субвенція отримана в сумі 2410,4 тис.грн. Це кошти з обласного бюджету – 144,397 тис.грн. (на покращення матеріально-технічного середовища в районній бібліотеці – 14,397 тис.грн., Кунянській с/р – 60,0 тис.грн., Степашській с/р – 70,0 тис.грн.) та кошти із сільських бюджетів – 2266,0 тис.грн.

Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік становили 393816,7 тис.грн., при уточненому плані 386723,4 тис.грн. і виконані на 101,8%.

Бюджети сільських рад за 2016 рік отримали власних і закріплених доходів в сумі 29,8 млн.грн., що становить 122,7 % до уточнених річних призначень. З 26 сільських рад всі сільські ради виконали  планові завдання. Бюджет міської ради по власних та закріплених доходах був виконаний на 110,3%, що становить 47,6 млн.грн.

Видатки.    За 2016 рік із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 351789,0 тис.грн., що становить 98,2% до уточнених призначень. Видатки загального фонду районного бюджету в 2016 році більше видатків 2015 року на суму 97742,8 тис.грн.. В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету дебіторська заборгованість відсутня.

Видатки з районного бюджету на захищенні статті здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії (слайд №4).

Так, за 2016 рік з районного бюджету на фінансування захищених статей було спрямовано коштів на суму 313462,0 тис.грн., що становить 89,2% в структурі видатків загального фонду районного бюджету.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано за 2016 рік коштів в сумі 124615,7 тис.грн., що становить 35,4% в структурі видатків, на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування освітянськими закладами та ЦРЛ було спрямовано коштів в сумі 3403,2 тис.грн., на видатки на медикаменти було спрямовано 1273,3 тис.грн., на розрахунки за енергоносії було спрямовано 17872,6 тис.грн., на соціальне забезпечення 166297,2 тис. грн.

Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Як наслідок відповідної роботи, є відсутність простроченої кредиторської заборгованості на протязі 2016 року.

З районного бюджету, крім фінансування першочергових статей, здійснювалось фінансування і незахищених статей на суму 38327,0 тис.грн., що становить 10,8% в структурі видатків.

Кошти спрямовувались на придбання комп’ютерної техніки для шкіл району; проведення поточного та капітального ремонту в дитячих садках, школах, ФАПах; на забезпечення розрахунків за зв’язок в бюджетних установах; на придбання музичної апаратури та сценічних костюмів для клубних закладів; на забезпечення доїзду учнів та вчителів до навчальних закладів; на здійснення передплати періодичних видань для бібліотек та бюджетних закладів району, надання субвенції міській раді на утримання міських дошкільних закладів.

В структурі (слайд №5) видатків районного бюджету в 2016 році фінансування галузі освіти становило 27,2% (95,7 млн.грн.), охорони здоров’я 12,8% (44,9 млн.грн.), культури 4,4% (15,3 млн.грн.), соціального забезпечення 50% (176,1 млн.грн.), спорту 0,6%  (2,1 млн.грн.), управління 0,4% (1,4 млн.грн.), інші видатки 4,6%  (16,3 млн.грн.).

В 2016 році фінансування галузі освіти було забезпечено на суму 95,7 млн.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції було проведено видатків на суму 60,9 млн.грн.

Фінансуваня галузі освіти (слайд №6) в 2016 році було менше в порівнянні з 2015 роком на 11,9 млн.грн., а в порівнянні з 2014 роком збільшилось на 26,6 млн.грн.. Зміни в обсягах фінансування  відбулись за рахунок зменшення фінансування по дошкільним навчальним закладам, в зв’язку з передачею на міську раду субвенції в сумі 11,6 млн.грн. на фінансування міських дошкільних закладів.

На утримання (слайд №7) мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів на 21,4 млн.грн. більше, в порівнянні з минулим роком (в 2015 році – 23477,2 тис.грн., в 2014 році – 12832,2 тис.грн.).

На фінансування (слайд №8) районної ради були спрямовані кошти в сумі 1,4 млн.грн., що на 129,0 тис. грн. більше обсягу минулого року.

На утримання (слайд №9) закладів культури, що фінансуються з районного бюджету в 2016 році було спрямовано коштів в сумі 15,3 млн.грн., що на 2,7 млн.грн. більше в порівнянні з 2015 роком і майже в 2 рази більше в порівнянні з 2014 роком.

На фінансування (слайд №10) заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 2,1 млн.грн., що на 0,6 млн.грн. більше порівняно з минулим роком і більше в 2 рази в порівняні з 2014 роком.

В минулому році крім фінансування заробітної плати з нарахуваннями, забезпечено придбання спортивного інвентаря та обладнання, господарського обладнання, оплату послуг зв’язку, придбання спортивної форми, профінансовано видатки для участі в районних та обласних змаганнях по волейболу, техвандо, бадмінтону, греко-римської боротьби.

На фінансування (слайд №11) соціального захисту та соціального забезпечення було використано коштів в сумі 176,1 млн.грн., що на                           88,4 млн. грн. більше 2015 року і майже в 3 рази більше в порівнянні з 2014 роком. Кошти були спрямовані на:

– пільги ветеранам – 20,8 млн.грн.;

– допомога сім’ям з дітьми – 57,6 млн.грн.;

– субсидії населенню – 89,9 млн.грн.;

– інші заходи – 7,8 млн.грн., з них:

– на утримання територіального центру соціального обслуговування було спрямовано коштів в сумі 5,0 млн.грн., що на 950,0 тис.грн. більше минулого року;

– на оздоровлення 198 дітей було спрямовано коштів в сумі 591,7 тис. грн.;

– на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було використано коштів в обсязі 617,8 тис.грн.;

– для надання фінансової підтримки громадським організаціям було спрямовано коштів  сумі 459,9 тис.грн..

– для надання матеріальної допомоги громадянам було спрямовано 0,9 млн.грн.;

– для фінансування молодіжних програм спрямовано  0,2 млн.грн.

На надання фінансової підтримки засобам масової інформації було спрямовано коштів в сумі 271,0 тис.грн.

Протягом 2016 року було забезпечено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премій до професійних свят всім працівникам бюджетної сфери, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом  2016 року прослідковується динаміка збільшення обсягу видатків по соціально-культурних галузях та збільшення видатків на соціальний захист населення.

Видатки спеціального фонду за 2016 рік становили 32460,4 тис. грн. (32,5 млн.грн.).

Видатки, які здійснені за рахунок власних надходжень були направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням, харчування, придбання медичної техніки, розрахунки за енергоносії, придбання канцтоварів та літератури.

За рахунок коштів спеціального фонду було забезпечено (слайд №12) фінансування закладів освіти на суму 7,4 млн.грн., що становить 22,7% в структурі видатків спецфонду; закладів охорони здоров’я на суму 10,0 млн.грн., що складає 31% в структурі видатків; закладів культури на суму 6,6 млн.грн., що становить 20,3% в структурі видатків; фінансування інвестиційних проектів становить 9,2% в структурі видатків на суму 2,9 млн.грн.; фінансування фізичної культури та спорту на суму 1,2 млн.грн., що становить 3,8% в структурі видатків; фінансування соціального забезпечення на суму 1,9 млн.грн.; фінансування інших установ та закладів на суму 2,2 млн.грн.

Так, по районній раді були придбані комп’ютерна техніка, тепловий лічильник;

  • по освіті проведено капітальний ремонт по дитячих садочках с.Михайлівка, Краснопілка, Кущинці, придбано предмети довгострокового користуваня по дитячих садочках с.Чечелівка, Михайлівка, Кунка, придбано матеріали для облаштування НВК школа-сад с.Бондурі, проведено капітальний ремонт системи опалення, водопостачання, даху в НВК школа-ліцей; проведено заміну огорожі в міській школі №4; придбано комп’ютерне обладнання для шкіл району та забезпечено оснащення математичного класу в міській школі №4, придбана водонапірна башта для НВК інтерна-гімназії;
  • по охороні здоров’я – було придбано медобладнання для ЦРЛ та РЦПМСД на суму 5,2 млн.грн.; було придбано 8 санітарних автомобілів на суму 2,8 млн.грн.;
  • по територіальному центру були закуплені меблі,; проведено капітальний ремонт стаціонарного відділення;
  • по культурі забезпечено придбання музичної апаратури та обладнання для клубних закладів району, проведено капітальний ремонт районного будинку культури, сільських закладів культури (Куна, Гнатівка, Кущинці). Були спрямовані кошти на придбання атракціону для парку культури, ремонт огорожі та покриття;
  • по спорту – було проведено капітальний ремонт футбольного майданчика;
  • за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території було забезпечено часткову заміну вікон в школах с.Ярмолинці, Гунча; проведено реконструкцію міського парку та стадіону «Дружба».

Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі річного звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на 1 січня 2017 року Управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

Звіт був заслуханий на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та рекомендований для затвердження.

 

 

Проект рішення вам розданий і ви з ним ознайомились.

Також у вас була можливість ознайомитись із проектом рішення з цього питання на сайті районної ради.