Оголошується конкурс на вакантні посади районного центру професійного розвитку педагогічних працівників

 

Відповідно до розпорядження голови  Гайсинської районної ради Борового Г.І. № 24 від 01.09.2020 року  оголошується конкурс на вакантні посади  педагогічних працівників (консультант, психолог) комунальної установи Гайсинської районної ради «Гайсинський  районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Найменування та місцезнаходження закладу:

Комунальна установа Гайсинської районної ради «Гайсинський  районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»

23700, Вінницька область, м.Гайсин, 1 Травня, 52.

Найменування посад та умови праці:

Консультант   комунальної установи Гайсинської районної ради «Гайсинський  районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» (4 штатні одиниці)

Психолог   комунальної установи Гайсинської районної ради «Гайсинський  районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» (0,75 штатної одиниці)

Оплата праці здійснюється згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

На посаду педагогічного працівника (консультант, психолог) призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або наукової роботи в галузі освіти не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі (далі – Претендент), подає у визначений строк (особисто або поштою) такі документи:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі;

2) автобіографію та/або резюме, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;

4) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або управлінської діяльності;

6) згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Претендент має право надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Місце та строк подання документів:

Документи подають особисто або поштою з 01 вересня 2020 року по 21 вересня 2020 року з 8.00 до 17.00 (п’ятниця – з 8.00. до 16.00) до відділу освіти  Гайсинської  районної   державної   адміністрації  за   адресою:   вул.  1 Травня, 40 (кабінет № 112) м.Гайсин, Вінницька область.

Місце та час проведення конкурсного відбору:

22 вересня 2020 року о 10.00, зала засідань Гайсинської районної ради.

Етапи проведення конкурсного відбору:

Конкурсний відбір передбачає проведення кваліфікаційного іспиту за напрямами: знання законодавства у сфері освіти (загальної середньої, дошкільної, позашкільної, інклюзивної); знання основ психології, педагогіки; проведення презентації претендентом пріоритетних напрямків та основних завдань роботи на посаді  та співбесіду з претендентами на посаду в межах змісту конкурсного відбору

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Буга Ольга Петрівна, тел. (04334) 2-15-40, osvita@gaysin-rda.gov.ua