Інформація про діяльність КП “Гайсинська районна друкарня” за 2017 рік

Комунальне підприємство “Гайсинська районна друкарня” в 2017 році здійснювало діяльність з друкування бланкової продукції, реєстраційних журналів, брошуровально-палітурну діяльність та виготовлення печаток, штампів, факсиміле. Для ритмічної роботи підприємства проводились ремонти наявного обладнання та придбано і введено в експлуатацію дуплікатор Ricoh Ргірогt.Станом на 1 січня 2018 року чисельність працюючих на  підприємстві становить 2 чоловіки.

Незважаючи на це, комунальне підприємство “Гайсинська районна друкарня” у 2017 році спрацювало прибутково, своєчасно та в повному обсязі сплатило усі належні податки, збори та виплатило заробітну плату.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік склав 129,0 тис. грн.

Від здачі в оренду приміщень та відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат по них, за рік отримано дохід в сумі 151,9 тис. грн.

Частина приміщень будівлі друкарні знаходиться в оренді у ТОВ “Редакція районної газети “Трибуна праці” та Гайсинській редакції радіомовлення за які підприємство, відповідно до діючого законодавства, отримує по одній гривні в рік.

На даний час наявні значні площі вільних приміщень, що можуть бути здані в оренду, як офісні приміщення, виробничі або торгові. Але враховуючи, що в будівлі відсутня система опалення, централізована каналізація, а також потрібні значні фінансові вкладення на ремонт вказаних приміщень потенційні орендарі відсутні.

ЗВІТ ДРУКАРНЯ 1

ЗВІТ ДРУКАРНЯ 2

В.о. директора                                        Тарасюк О.В.