Діяльність КНП “Гайсинська ЦРЛ Гайсинської районної ради” в 2019 році та пріоритетні завдання на 2020 рік

Забезпечення функціонування якісної системи медичної допомоги населенню, задоволення потреб і очікувань споживачів медичних послуг є пріоритетом державної політики. Головною метою діяльності в галузі охорони здоров′я району залишається забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню. В 2019 році в центральній районній лікарні продовжена робота щодо  виконання заходів з реформування системи охорони здоров′я на виконання Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Ще в листопаді 2018 року були завершені заходи, які визначені чинним законодавством, щодо реорганізації Гайсинської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство, тобто виконані вимоги  НСЗУ щодо автономізації закладу.

З метою укладання угоди з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та налагодження послідуючої ефективної роботи здійснена низка заходів. Зокрема наприкінці 2018 р. та протягом 2019 року закуплено 44 комп’ютери в комплекті, 44 ліцензії на робочі місця медичної інформаційної системи (МІС) «МедЕйр», 45 багатофункціональних пристроїв. Це дозволило на 100% забезпечити комп’ютерами та медичною інформаційною системою заплановані робочі місця лікарів в поліклінічному відділенні, параклінічних підрозділах та стаціонарних відділеннях. Робочі місця лікарів кабінетів поліклінічного відділення, параклінічних підрозділів та стаціонарних віідділень під’єднані до мережі Інтернет (швидкість до 100 Мбіт/с.).

Проведено навчання лікарів поліклінічного відділення щодо оволодіння навиками роботи в медичній інформаційній системі. Все це дозволило з другого півріччя 2019 року поступово ввести медичну інформаційну систему в практичну роботу лікарів поліклінічного відділення, якими через дану систему було надано в центр первинної медичної допомоги 1,2 тис. консультаційних висновків згідно відповідних направлень сімейних лікарів.

Заклад та лікарі закладу зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Також лікарі закладу отримали кваліфіковані електронні підписи (КЕП).

Кабінетом Міністрів України заклад віднесений до числа опорних лікарень Вінницького госпітального округу.

З метою забезпечення виконання вимог НСЗУ та вимог до опорної лікарні протягом року 3 лікарі отримали додаткову спеціалізацію (нейрохірургія – 1, ендоскопія – 1, медицина невідкладних станів – 1).

Підвищення якості і ефективності медичної допомоги населенню неможливе без вдосконалення ресурсного забезпечення лікувально- профілактичних закладів. В ЦРЛ щорічно здійснювались ремонт та реконструкція приміщень з метою створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу.

Завершується капітальний ремонт приміщень педіатричного відділення (533,5 тис. грн. з державного бюджету в рамках виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо санітарно-економічного розвитку окремих територій). В 2019 році також здійснено заміну на теплозберігаючі віконних блоків переходу головного корпусу, частини вікон адміністративного корпусу, зовнішніх дверей інфекційного відділення, проведений поточний ремонт актового залу, стерилізаційної та окремих інших підрозділів.

З метою покращення забезпечення закладу лікувально-діагностичною апаратурою та обладнанням, приведення у відповідність до табелю оснащення в 2019 році  за кошти місцевого бюджету придбані 3 кардіодефібрилятори,  напівавтоматичний біохімічний аналізатор, коагулометр, апарат дентальний рентгенівський, 3 монітори пацієнта,  спірограф, апарат Холтерівського моніторування ЕКГ та АТ, шприцевий насос, відеогастроскоп, відеоколоноскоп,  відеобронхоскоп,  комплект обладнання для облаштування палати інтенсивної терапії в педіатричному відділенні,  33 комп’ютери, 45 багатофункціональних пристроїв та ряд іншого оснащення (загальна сума 3 млн. 800 тис. грн., детальний перелік додається).

Проведена робота та використані кошти на створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, покращення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров`я, проведення робіт з ремонту та реконструкції  приміщень закладу, оновлення оснащення та лікувально-діагностичної апаратури безумовно забезпечить покращення якості надання медичної допомоги населенню району.

В 2018 році на базі ЦРЛ приватним підприємством відкритий кабінет спіральної комп’ютерної томографії, який функціонує по даний час. ЦРЛ взаємодіє з даним підприємством згідно укладеної угоди. Проведення досліджень забезпечено в режимі 24/7. Спіральна комп’ютерна томографія підняла на незрівнянно вищий рівень діагностику черепно-мозкових захворювань та ряду захворювань черевної та грудної порожнин.  Проведення даного дослідження дозволяє на місцевому рівні конкретизувати вид гострого порушення мозкового кровообігу, а також місце знаходження травматичного крововиливу, що є визначальним моментом в виборі тактики та методів лікування. В 2019 році в закладі проведені перші три операції на головному мозку. Також слід зазначити, що в стаціонарі ЦРЛ протягом року проліковано 249 осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу. Дані пацієнти практично на 100% охоплені спіральною комп’ютерною томографією, що забезпечило  проведення адекватного лікування.

На виконання постанови КМУ № 239 «Про затвердження порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну» проведена робота щодо реімбурсації препаратів інсуліну. Протягом року виписано 3468 електронних рецептів на препарати інсуліну, згідно яких отримано пацієнтами ліків на загальну суму 1513,3 тис. грн. З цієї суми згідно рішень Гайсинської районної ради виділені з районного бюджету на забезпечення хворих препаратами інсуліну кошти в сумі 752,0 тис. грн.

В ЦРЛ функціонувало 25 ліжок денного стаціонару.  Проліковано 958  хворих, а показник рівня госпіталізації хворих в денний стаціонар зріс в порівнянні з попереднім роком на 40,9%. За усіма показниками ліжка денного стаціонару використовувалися значно ефективніше в порівнянні з попереднім роком.

Цілодобова стаціонарна медична допомога населенню району забезпечувалася стаціонарними відділеннями закладу. В 2019 році кількість стаціонарних ліжок не змінилась. Стаціонарний ліжковий фонд нараховує 190 ліжок, що складає 34,1 на 10,0 тис. населення.  Як і в попередньому році стаціонарне лікування проводилося на ліжках 12 профілів.

Протягом року проліковано 8417  хворих, з них 341 хворий  був доставлений з сусідніх районів (Теплицький, Іллінецький, Немирівський) з екстреною патологією бригадами ЕМД в рамках виконання наказу департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА від 27.02.2019 р. № 400 «Про удосконалення організації надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Вінницької області».

В стаціонарних відділеннях хірургічного профілю виконано 1372 операції, з них 85 ургентні. Проліковано в стаціонарних відділеннях закладу протягом 2019 року 48 осіб з гострим інфарктом міокарду (попередній рік – 37), померло 9 осіб, летальність склала 18,75%. Проведено 3 госпітальних тромболізиси, кількість яких невелика в зв’язку з тим, що хворі з гострим інфарктом міокарда, що діагностований в «терапевтичному вікні», як правило, транспортуються в кардіологічний центр.

З гострим порушення мозкового кровообігу проліковано 249 осіб (попередній рік – 154), з них померли – 43, летальність склала 17,3%.  Як видно кількість пролікованих хворих з гострим інфарктом міокарду, а особливо з гострим порушенням порушенням мозкового кровообігу суттєво зросла, в т. ч. і за рахунок пацієнтів, що доставляються із населених пунктів прилеглих районів.

Здійснено патологоанатомічні дослідження 90,0% померлих, що сприяло належному контролю та аналізу лікувального процесу. Показник розходження клінічних та патологоанатомічних діагнозів по основному захворюванню знизився по відношенню до рівня  попереднього року і склав 9,0% (попередній рік – 11,1%), що свідчить про належний рівень діагностики захворювань.  

В акушерському стаціонарі прийнято 324 пологи, що менше в порівнянні з попереднім роком (385) на 15,8%. Головною причиною цього є зниження рівня народжуваності в нашому та прилеглих районах.

В акушерському стаціонарі своєчасно були впроваджені і використовуються сучасні перинатальні  технології. Функціонують 3 пологові зали, де прийнято в звітному році 277 партнерських пологів (понад 85,0% від загальної кількості), 7 палат спільного перебування матері і дитини. З позитивних моментів особливо слід відмітити зниження у відділенні рівня  перинатальної смертності, яка склав 6,2 на 1000 народжених при середньообласному показнику  – 9,6.

Заплановані заходи на найближчий період:

  • завершення заміни на теплозберігаючі вікон головного корпусу;
  • ремонт та реконструкція відділення Е(Н)МД та забезпечення його оснащенням у відповідності до табелю оснащення лікарні інтенсивного лікування;
  • дооснащення закладу медичною апаратурою (першочергово – комплект обладнання лапароскопічна стійка, наркозний апарат/станція, дефібрилятор, 5 поліфункціональних моніторів пацієнта, 7 медичних відсмоктувачів, 2 апарати ШВЛ, 3 багатоканальних електрокардіографи, електрокардіограф ЮКАРД, 2 повітряних стерилізатори, апарат ШВЛ для новонароджених (детальний перелік додається);
  • укладання договору з НСЗУ на закупівлю медичних послуг з пакету, що гарантуються державою (10 послуг):

«Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу»;

«Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

«Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

«Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)»;

«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;

«Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення   хірургічних операцій»;

«Медична допомога при пологах»;

«Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини»;

«Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»;

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

  • покращення кадрового складу лікарів (працевлаштування 4-х анестезіологів, 2-х отоларингологів, 1 лікаря медицини невідкладних станів, 2-х терапевтів, 1 лікаря-педіатра, 1 лікаря-травматолога).

Головний лікар                                                                             Ігор Кохан