Category Archives: Паспорт району

Загальні відомості про Гайсинський район

Паспорт району

Загальні відомості про район

 Дата утворення: 1923 рік

Площа:           1,1   тис. кв. км       4,2%  від території області

Відстані:         від м. Гайсин до м. Києва залізницею – 497 км

автошляхом – 270 км

 Географічні дані:  Район розташований у східній частині Вінницької області

По території району протікають річки Південний Буг та Сіб

Найбільші притоки річки Сіб: Самець, Вербич, Кислячок, Кублич, Рахнянка, Кунка, Млинок і Сорока. Водяний басейн займає площу 1417 га. Споруджено 219 ставків та Дмитренківське водосховище.

Кордони: Межує з Черкаською областю, а також з Тростянецьким, Іллінецьким,  Немирівським, Теплицьким районами.

Адміністративно-територіальні одиниці:

Міст районного значення – 1

Сільських населених пунктів – 62

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2020 року 55,5 тис. чол.

у тому числі: сільське 29,9 тис. чол.

міське 25,6 тис.  чол.

Природні ресурси (корисні копалини): У кліматичному відношенні – недостатньо волога, тепла агрокліматична зона.

Переважають темно-сірі опідзолені, сірі та ясно-сірі лісові ґрунти і чорноземи (80 % площ району), є чорноземи типові, дерново-підзолисті та лучні ґрунти.

Заповідники: Коростовецький заказник (ландшафтний) республіканського та 12 пам’яток природи місцевого значення, заповідне урочище.

Структура земельного фонду

Територія, усього 110,2 тис. га.
У тому числі: сільськогосподарські угіддя із них: 81,0 тис. га
рілля 71,8 тис. га
Ліси і інші лісовкриті площ 19,4 тис. га
Забудовані землі 3,8 тис. га
Землі водного фонду 2,4 тис. га
Інші землі 1,7 тис. га

Паспорт району станом на 01.01.2020 р.