Category Archives: Доступ до публічної інформації

Про пленарне засідання чергової 22 сесії районної ради

Відповідно до розпорядження голови районної ради Г.І.Борового від 8 лютого 2019 року  № 6 пленарне засідання чергової 22 сесії районної ради  7 скликання  відбудеться 28 лютого 2019 року о 10  годині  в  залі  засідань  районної  ради.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

           Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Нормативна база

Контактна інформація для подання запитів на інформацію у  органи місцевого самоврядування Гайсинського району Вінницької області

Розпорядження голови районної ради від 16.12.2011 року №63 „Про забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” у Гайсинській районній раді та її виконавчому апараті

 

Відповідно до частини  сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон):

 

1. Встановити, що Гайсинська районна рада та її виконавчий апарат є розпорядником  публічної інформації стосовно інформації, яка була:

 – створена або отримана в процесі реалізації  районною радою її повноважень і знаходиться у володінні  виконавчого апарату районної ради;

– отримана або створена виконавчим  апаратом  районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів і знаходиться у володінні виконавчого апарату ради. 

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Гайсинська районна рада та її виконавчий апарат

 Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Гайсинська районна рада та її виконавчий апарат забезпечується відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

1.     Оформлення запитів на інформацію

 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. 

Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу виконавчого апарату районної ради в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:

– поштою: 23700, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 40, Гайсинська районна рада;

– факсом : 2-13-15;

– телефоном: 2-10-81;

          – електронною поштою: gayrayrada@ukrpost.ua.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  працівник загального відділу виконавчого апарату районної ради – відповідальний з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми, яку можна отримати в загальному відділі виконавчого апарату районної ради.

Запит на інформацію має містити:

1) прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної  ради та її виконавчого апарату (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються загальним відділом виконавчого апарату Гайсинської районної ради.

 

 

2.     Строк розгляду запитів на інформацію

 

Відповідь на запит надається загальним відділом виконавчого апарату районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

3. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

     1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

     2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

     3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

     4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Розпорядник   інформації,   який  не  володіє  запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

         4. Порядок оскарження

        

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

___________________________

Форма запиту на публічну інформацію

                                                                                 ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

                                                                         

 

 

 

 

         Запит на інформацію до Гайсинської районної  ради (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:


· особисто (з наданням консультації): кабінети 206, 208; 


· поштою на адресу:
Гайсинська районна рада, вул. 1Травня, 40,  м.Гайсин, Вінницька область, 23700 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);


· факсом – (04334)  2-13-15,  2-10-26  ;


· телефоном – (
04334) 2-10-81 ,  2-02-55, ;


· електронною поштою –                                                                                      gayrayrada@ukrpost.ua

                                           

Форма для подання інформаційного запиту

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови районної ради «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Гайсинській районній раді

              Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної ради
від  16 грудня 2011 року № 63

             Форма запиту на інформацію

Голові Гайсинської районної ради
__________________________________
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________

               ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідь прошу надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

Факсом (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі (вказати номер телефону)

______________________ ______________________

(дата) (підпис)

Запит подається до загального відділу виконавчого апарату районної ради (каб. 206). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».